Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt
Miejsca projekcji i program Przeglądu

"WPISANI W KRAJOBRAZ"

Z MAŁYCH OJCZYZN - Z KORZENI - Z PROWINCJI

I GÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FILMÓW I REPORTAŻY TELEWIZYJNYCH NADRZECZE 2001

 
Miejsce: Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/ Biłgoraja.
Termin: 12-14 października 2001r.
Gospodarz: Fundacja Kresy 2000
Organizatorzy: Fundacja Kresy 2000, Centrum Animacji Kultury, Fundacja Kultury, TV Polonia, Telewizja Polska S.A. Program II, TV Lublin, UMSC Lublin, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.
Pomoc organizacyjna Estrada Śląska, Kolegium UMCS w Biłgoraju, Urząd Miasta i Gminy Tarnogród, Liceum ONZ w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Biłgoraj, Biłgorajskie Centrum Kultury, PPKS Biłgoraj, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Hotel DODO w Biłgoraju, Kawiarnia "AB" w Biłgoraju.
Uczestnicy Bohaterowie filmów i reportaży, ich realizatorzy, naukowcy i artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele samorządów lokalnych, politycy, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, mieszkańcy Nadrzecza i Biłgoraja, studenci Kolegium UMCS.
Miejsca projekcji
i spotkań
 - Nadrzecze "Dom Służebny Polskiej Sztuce...",
 - Biłgoraj - Aula Kolegium UMCS,
 - Tarnogród - Biblioteka.
Cele przedsięwzięcia:

     Przegląd ma być prezentacją filmowych portretów interesujących i barwnych „kawałków" Polski, zapisem kultury małych społeczności, zarówno tego, co jeszcze zostało z tradycji i obyczaju, wrażliwości i sposobu myślenia, jak również zmian. W portretach tych odnotowujemy także aktywność lokalnych społeczności i ich liderów na rzecz najbliższego otoczenia, ich małych ojczyzn, aktywność ta jest źródłem satysfakcji i staje się wzorcem obywatelskich zachowań.

     Przegląd ma być inspiracją do dyskusji o możliwościach telewizji w kształtowaniu i nobilitacji takich oczekiwanych postaw. Zaprezentujemy dokonania Redakcji Dziedzictwa Kulturowego Telewizji Polonia i redakcji „Małych ojczyzn" Programu 2 TVP inspirowanych przez konkurs Fundacji Kultury „Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości".

     Na widowni obok twórców filmowych zasiądą bohaterowie tych filmowych opowieści - inspiratorzy aktywności społeczności lokalnych, ludzie nauki i sztuki, krytycy, animatorzy kultury przedstawiciele organizacji samorządowych, mieszkańcy Nadrzecza, Biłgoraja i okolic.

     Szeroko znana w Polsce aktywność obywatelska, kulturalna i twórcza mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, o często unikatowym charakterze, (formuła Domu Służebnego Polskiej Sztuce... Fundacji Kresy 2000, tradycje sitarskie Biłgoraja, kierunek kulturoznawstwa w Kolegium UMCS w Biłgoraju, Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie), pozwala wierzyć, że planowane po każdej turze projekcji spotkania dyskusyjne, umożliwią redakcjom Dziedzictwa Kulturowego i  "Małych ojczyzn" dokonanie krytycznego oglądu dotychczasowych osiągnięć. Zostanie to wykorzystane dla doskonalenia sposobów filmowej prezentacji tej problematyki na antenie telewizji publicznej. Mamy nadzieję, ze filmy znajdą swe należne miejsce w jej ramówce.

     Organizatorzy i twórcy pomysłu Przeglądu wierzą, że stanie się on stymulatorem do rozwijania postaw i zachowali kulturotwórczych i obywatelskich.

     Prezentowane filmy i reportaże zostały zrealizowane przez znakomitych dziennikarzy filmowców, którzy dowodząc wysokiego profesjonalizmu, bardzo sugestywnie i rzetelnie ukazują rzeczywistość.

PROGRAM PRZEGLĄDU:

PIĄTEK 12 października 2001r.

godz. 12.00 - 14.00 - Przyjazd i zakwaterowanie gości - biuro organizacyjne w hotelu DODO w Biłgoraju, ul.Krzeszowska 61
godz. 14.00 -15.00 - Obiad
godz. 15.30 - Wyjazd do Nadrzecza (autokar - 8 km)
godz. 16.00 - Otwarcie Przeglądu w "Domu Służebnym Polskiej Sztuce... '' w Nadrzeczu
godz. 16.30 -18.30 - Blok filmów: MIEJSCE NA ZIEMI

  1. "Ile góra ma lat" -autorzy: Krystyna Bogusławska, Ryszard Jaworski
  2. "Nasze miejsce - Małe ojczyzny" - program publicystyczno-reportażowy (Nadrzecze, Szamocin) - autorzy. Mira Prajsner, Katarzyna Kościelak, Michał Bogusławski
  3. Kraina w kratkę - autor: Bernard Ziółkowski
  4. Wpisani w krajobraz Gołdapi - autor: Józef Romasz
  5. Nasze miejsce - Małe ojczyzny - program publicystyczno-reportażowy (Podkowa Leśna, Tuchola)-autorzy Katarzyna Kościelak, Małgorzata Fiejdasz, Michał Bogusławski

godz. 18.30 -19.30 - Dyskusja - moderator - dr hab. Artur Kostarczyk ( Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku)
godz. 19.30 - Powrót do Biłgoraja, kolacja

SOBOTA, 13 października 2001r.

godz. 8.00 - 9.00- śniadanie
godz. 9.30 - Wyjazd do Nadrzecza
godz. 10.00 - Konkurs Fundacji Kultury pn.: "Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości" - Stefan Starczewski
godz. 10.30 - 14.30 - Blok filmów: KLIMATY PROWINCJONALNE

1.      Wszystkie święte Nepomuki - autor: Krzysztof Kubiak
2.      Żołnierze świętego Floriana - autorzy: Justyna Ziółkowska, Maja Kossakowska
3.      Przewóz-autor; Krzysztof Kubiak
4.      Ballada o Janku Siegiedzie - autor: Grzegorz Michalec
5.      Wilcza 32 - autor: Andrzej Jakimowski
6.      Same stamtąd - autor: Zbysław Kaczmarek
7.      Helwet znad Czarnej Hańczy – autor: Ryszard Kaczyński
8.      Krajobraz przed ciszą- autorzy: Krzysztof Rzączyński, Jacek Knopp.
 

godz. 12.00-12 30 - Przerwa

godz. 14.30-15.30 - obiad w Biłgoraju

godz. 15.45 - Wyjazd do Auli Filii UMCS w Biłgoraju
godz. 16.00 - l 7.30 - Dyskusja - moderator dr Aleksander W.Nocuń (Uniwersytet Warszawski)
godz. 17.45 - Powrót do Nadrzecza
godz. 18.00 - 20.00 - Premiera „Drzewa" według Wiesława Myśliwskiego. Inscenizacja plenerowa zrealizowana przez Fundację Kresy 2000, w reżyserii Stefana Szmidta, według projektu scenograficznego Jerzego Dudy Gracza z muzyką Zbigniewa Karneckiego, z udziałem aktorów teatrów Warszawy i Lublina, a także mieszkańców Nadrzecza i okolic.

Po spektaklu - kolacja w Nadrzeczu i powrót do hotelu (autokar).

NIEDZIELA 14 października 2001r.

godz. 8.00 - 9.00 - Śniadanie.

godz. 9.30 - Wyjazd do Nadrzecza.
godz. 10.00 - l l.30 - Blok filmów: PORTRETY

1.  Wojownik sztuki - autorzy: Justyna Ziółkowska, Maja Kossakowska
2.  Dom Marka - autor: Józef Romasz
3.  Wiktora Zina trzeciego świata opisanie - autorzy: Krystyna i Michał Bogusławscy
4.  Rozmowa z kamieniem - autor: Waldemar Czechowski

godz. 11.30 - 12.00 - przerwa

godz. 12.00 -14.00 - dyskusja z udziałem: Jerzego Dudy Gracza, prof. Wiktora Zina, Andrzeja Strumiłly. Moderator: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin). Ogłoszenie wyników plebiscytu publiczności na najciekawszy film Przeglądu, wręczenie nagrody Fundacji Kresy 2000. Zamknięcie Przeglądu.

godz. 14.00 - Wyjazd do Biłgoraja i obiad.

Miejsca projekcji i program Przeglądu