Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2016
Kalendarz sezonu artystycznego 2015
Kalendarz sezonu artystycznego 2014
Kalendarz sezonu artystycznego 2013
Kalendarz sezonu artystycznego 2012
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2008
Kalendarz sezonu artystycznego 2007
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt
 •   Historia Fundacji Kresy 2000
 •   Stefan Szmidt o Nadrzeczu
 •  

   

   

  "Uważam, iż każdy ma swoje talenty, z którymi przyszedł na świat, sukcesy, wiedzę, uzyskany w świecie autorytet, powinien choćby w części oddać na usługi swojej Małej Ojczyźnie. Miejmy poczucie tej powinności."

  Stefan Szmidt     

  Alicja i Stefan Szmidtowie       10 maja 1997 roku Alicja, Dominika i Stefan Szmidtowie aktem notarialnym spisanym w Biłgoraju ustanowili Fundację pod nazwą:

  Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa
  Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja.

       Dnia 30 czerwca tego samego roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy dokonał wpisu Fundacji do rejestru fundacji.  Alicja Jachiewicz - Szmidt - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, znana szerokiej publiczności dzięki świetnym rolom filmowym i teatralnym. Jej korzenie rodzinne to Wileńszczyzna.

  Dominika Szmidt - Monsuy - córka, romanistka.

  Stefan Szmidt - aktor Teatru Polskiego w Warszawie, artysta malarz, nauczyciel szkół warszawskich prowadzący zajęcia z zakresu plastyki, wiedzy o sztuce. Rozmiłowany w przyrodzie, myśliwy, inicjator wielu działań na rzecz ochrony przeszłości, tradycji lokalnych i piękna roztoczańskiego krajobrazu po latach wrócił w rodzinne strony. Urodził się w Biłgoraju, w rodzinie z tradycjami lwowskimi. Rodzice, oddani społeczności lokalnej lekarze, całe swe życie poświęcili niosąc pomoc i ratunek innym. Dziadek Józef Szmidt, inżynier leśnik, w okresie międzywojennym współpracownik Ordynata Maurycego Zamoyskiego, zajmował eksponowane stanowisko inspektora leśnego w Ordynacji Zamojskiej.

  Fragment wystawy prac Jerzego Dudy-Gracza      Ziemia Biłgorajska uważana była od pokoleń za jeden z uboższych regionów Polski. Ludność trudniła się głównie sitarstwem, włosiankarstwem i rolnictwem. Tereny te wyróżniają się bogactwem kulturowym, sztuką ludową, strojem biłgorajskim cechującym się prostotą kroju i barwy.
  Wjeżdżających w biłgorajskie od strony Lublina zachwycają malownicze wzgórza pocięte wstążkami pól Roztocza. W odległości ośmiu kilometrów od Biłgoraja drogowskaz kieruje do wsi Nadrzecze.

       Nadrzecze to mała wioska położona wśród lasów, licząca niewiele ponad czterdzieści gospodarstw. Z inicjatywy oraz według projektu Stefana Szmidta, jak również wielkim wysiłkiem mieszkańców wsi wzniesiona została mała, przydrożna kapliczka usytuowana na miejscu dawnej sprzed lat. Znalazł w niej swe nowe miejsce Chrystus Frasobliwy z 1906 roku. Wnętrze zdobią trzy obrazy oraz droga krzyżowa autorstwa Jerzego Dudy Gracza podarowane tutejszej ludności, a powstałe w wielkiej fascynacji autora tymi stronami, tradycją, kulturą, polskością. Ostatnimi czasy Nadrzecze stało się miejscem letniego pobytu wielu artystów. Miejsce to jest odwiedzane przez malarzy z całego kraju, tu znalazł dla siebie motywy malarskie Jerzy Duda Gracz, tu osiedlił się rektor Europejskiej Akademii Sztuk - Antoni Fałat; także tutaj, obok letniej chaty Alicji i Stefana Szmidtów powstał Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu, będący jednocześnie siedzibą „Fundacji Kresy 2000”, „Malarnia” - atelier z pokojami gościnnymi oraz zapleczem gospodarczym - wszystko to ma służyć pobytom plenerowym artystów.

   

  Stefan Szmidt odpoczywa      Idea powstania Fundacji zrodziła się przed pięcioma laty w Nadrzeczu w domu Alicji i Stefana Szmidtów w kręgu przyjaciół - artystów, malarzy i aktorów. Mając na względzie tradycje polskiego malarstwa inspirowanego nostalgicznym pięknem krajobrazu kresowego, powstanie Fundacji ma stwarzać możliwości podejmowania szeregu działań na rzecz utrwalenia czasu przemijającej natury, popularyzacji sztuk pięknych i zachowania wartości dziedzictwa kulturowego schyłku XX wieku. Myśli te ma urzeczywistniać „Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu”, którego drzwi otwarte są dla wszystkich twórców różnorodnych dziedzin sztuki, jak również dla młodych jej adeptów.

  Dom Służebny      W najtrudniejszym, początkowym okresie Fundacja otrzymała wsparcie finansowe ze strony przyjaciół, artystów malarzy, którzy przekazali na aukcję, przeprowadzoną przez Wiesława Ochmana w konsulacie polskim w Nowym Jorku, obrazy przeznaczając uzyskany dochód na rzecz tworzącej się Fundacji. Wielki wkład wnieśli między innymi: Jerzy Duda Gracz, Krystyna i Wiesław Ochmanowie, Sabina Lonty, Barbara Przyłuska, Antoni Fałat, Kazimierz Pomagalski, Bogusław Bodes, Marian Michalik, oraz wielu innych twórców.

       "Fundacja Kresy 2000 wyraża przekonanie, że dzięki akceptacji społecznej a także deklarowanej przez władze lokalne, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne, pomocy, będzie mogła dalej realizować zakładane cele Domu Służebnego na rzecz polskiej sztuki słowa, muzyki i obrazu; cele edukacyjne kierowane do młodzieży oraz integrujące środowisko lokalne.