Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2016
Kalendarz sezonu artystycznego 2015
Kalendarz sezonu artystycznego 2014
Kalendarz sezonu artystycznego 2013
Kalendarz sezonu artystycznego 2012
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2008
Kalendarz sezonu artystycznego 2007
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt
 •   Cele Statutowe Fundacji Kresy 2000
 •   Statut Fundacji Kresy 2000

 • "Fundacja Kresy 2000" - Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu posiadająca osobowość prawną od dnia wpisania do rejestru przez Sąd Rejonowy miasta st. Warszawy, tj. od 30 czerwca 1997 roku ustanowiona przez Alicję, Dominikę i Stefana Szmidtów, ma na celu służyć sprawom kultury i sztuki Ziemi Biłgorajskiej i tradycji kresowych.

  Od 22 czerwca 2004 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (Nr KRS 0000085684)

  Gościmy najwybitniejszych artystów teatru, filmu i telewizji, artystów malarzy o znaczącym wkładzie do współczesnej sztuki polskiej, muzyków oraz wybitnych ludzi kultury. Goście Fundacji, nasi dobroczyńcy i sponsorzy wspomagając nas mają zapewniony udział we wszystkich imprezach i spotkaniach na terenie Fundacji, będąc specjalnie uprzywilejowanymi. Fundacja jest otwarta na propozycje spotkań lub imprez z udziałem zaproszonych gości z kręgów kultury.

  Cele nasze, mogą być realizowane dzięki życzliwej hojności naszych dobroczyńców. Przynosi to konkretne efekty: dla Fundacji możliwość realizacji jej celów; dla osób ją wspierających - poprzez zbliżenie do sztuki i kultury, pełniejszą samorealizację i rozwój własnej osobowości.

  Cele statutowe Fundacji Kresy 2000:

  1. Działalność na rzecz sztuki i kultury współczesnych Kresów Rzeczypospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych.
  2. Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia.
  3. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
  4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Stworzenie i finansowanie "Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja", jako miejsca działań twórczych, skupiającego wybitnych polskich artystów i ludzi kultury oraz utalentowaną młodzież z ziem południowo - wschodniej Polski - współczesnych Kresów Rzeczypospolitej.
  2. Finansowanie i organizowanie wystaw, form teatralnych, koncertów, spotkań autorskich, seminariów, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych.
  3. Finansowanie i upowszechnianie wydawnictw i materiałów informacyjnych w zakresie wiedzy o kulturze oraz tradycjach ziem kresowych.
  4. Wspomaganie odbudowy i konserwacji obiektów zabytkowych kresowej kultury materialnej.
  5. Finansowanie promocji i fundowanie stypendiów dla najbardziej utalentowanych młodych twórców.
  6. Udzielanie pomocy dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, w celu umożliwienia im uczestnictwo w zajęciach i imprezach organizowanych przez Fundację.
  7. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o zjawiskach zagrażających pięknu krajobrazu, bogactwu flory i fauny ziemi biłgorajskiej, wspieranie i dotowanie konserwacji i zabezpieczenia pomników przyrody, a także promowanie twórczości artystycznej inspirowanej tą problematyką.
  8. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie celów Fundacji.

  Skład Zarządu Fundacji Kresy 2000:

  1. Stefan Szmidt - Zarządca Fundacji
  2. Alicja Jachiewicz - Szmidt
  3. Małgorzata Chojnacka
  4. Jan Szulc

  Skład Rady Nadzoru i Kontroli:
  1. Aleksander Łukasz
  2. Wojciech Krużel
  3. Krzysztof Luba