Aktualnosci
Kalendarz sezonu artystycznego 2018
Kalendarz sezonu artystycznego 2017
Kalendarz sezonu artystycznego 2016
Kalendarz sezonu artystycznego 2015
Kalendarz sezonu artystycznego 2014
Kalendarz sezonu artystycznego 2013
Kalendarz sezonu artystycznego 2012
Kalendarz sezonu artystycznego 2011
Kalendarz sezonu artystycznego 2010
Kalendarz sezonu artystycznego 2009
Kalendarz sezonu artystycznego 2008
Kalendarz sezonu artystycznego 2007
Kalendarz sezonu artystycznego 2006
Kalendarz sezonu artystycznego 2005
Kalendarz sezonu artystycznego 2004
Kalendarz sezonu artystycznego 2003
Kalendarz sezonu artystycznego 2002
Kalendarz sezonu artystycznego 2001
Historia Fundacji
Cele Statutowe
Sprawozdania
księga Gości
Kontakt


SEZON 2011 

* Zdjęcia obrazów - nagród w Konkursie Dobroczynności:

Alina Sibera - 80cm x 40cm

Alina Sibera - 90cm x 70cm


Beata Topolińska - 70cm x 50cm


Beata Topolińska - 100cm x 80cm

Janusz Szpyt - 100cm x 80cm

Stanisław Baj - 100cm x 40cm


 

Stanisław Baj - 100cm x 40cm 
do góry

*****

 
do góry

*****

Alicja i Stefan Szmidtowie

oraz Zarząd Fundacji Kresy 2000

zapraszają

na Zakończenie sezonu artystycznego 2011

niedziela 13 listopada 2011r. godz. 15.00

w Domu Służebnym Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu

w Nadrzeczu k. Biłgoraja


w programie

Wystawa Malarstwa Beaty Anny Topolińskiej

Czytanie sztuki Wiesława Myśliwskiego "Requiem dla gospodyni"

z udziałem aktorów

Podwieczorek przy ognisku i muzyce zespołu instrumentalnego "Diversum"

Serdecznie zapraszamy

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych:

Zajazd NADRZECZE
Nadrzecze 36
23-400 Biłgoraj
tel. + 48 84 688 40 37,
 
 

Beata Anna Topolińska

Beata Anna Topolińska - ur. 4 sierpnia 1968 r. w Garwolinie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Uprawia malarstwo sztalugowe: olej i akryl, fotografikę oraz projekty reklamowe. Bierze udział w licznych plenerach krajowych i zagranicznych. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Towarzystwa Twórców Mazowieckich, Stowarzyszenia Artystów Plastyków Bemowa. Uczestniczy w wystawach zbiorowych poplenerowych, tematycznych i cyklicznych (Biennale). Wystawia indywidualnie. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą oraz w Ratuszu Bemowa. Tematy prac stanowią pejzaże, postacie dzieci, portrety, kwiaty, muzyka, nastrój nostalgiczny, bajkowość, motywy ludowe i religijne. Kolorystyka zróżnicowana, gra świateł, łagodne kontrasty barwne.


 
 

 
 

Requiem dla gospodyni

Czytanie sztuki Wiesława Myśliwskiego "Requiem dla gospodyni" z udziałem aktorów. Spektakl po raz pierwszy zagrano w 2005 roku, w 2007 ze względu na śmierć Kazimierza Borowca spektakl zawieszono. Premiera z nową obsadą planowana na przełomie roku 2011/2012. Spektakl będzie obok Drzewa kontynuacją projektu realizowanego, przez Fundacje Kresy 2000 "Pielgrzymowanie teatralne od drzewa do drzewa".

W rolach głównych:
Gospodyni - Alicja Jachiewicz
Boleś - Zdzisław Wardejn
Gospodarz - Stefan Szmidt
Weronka - Ewa Gorzelak
Dominika - Małgorzata Pritulak
John - Robert Kuraś
Darek - Zbigniew Dziduch
Turystka - Katarzyna Chrzanowska/ Magdalena Warzecha
Turysta - Stanisław Biczysko
Emeryt - Jerzy Złotnicki
Półcywil - Jacek Brzeziński

"Requiem" będzie kolejną próbą wpisania tekstu W. Myśliwskiego, w przestrzeń naturalną. Sztuka jest o śmierci. Wydaje się, że autorowi nie o "duchy" w "Requiem" chodzi, lecz o więź żywych z umarłymi, czyli o tradycję - mogącą scalić pokawałkowany świat, i jej rychłą śmierć. Odczytujemy też w tekście Myśliwskiego requiem dla innej śmierci - śmierci wrażliwości i wyobraźni - wyobraźni wypieranej przez nowoczesną paplaninę, demontowanej w naszych głowach przez medialny bełkot. Jedna z figur Myśliwskiego przy stole stawia diagnozę: "wszyscy niedługo będziemy z jednej matki - telewizji" - "Dokładnie".


 
 

Zespół instrumentalny "Diversum"

Zespół instrumentalny "Diversum" działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju pod kierownictwem Jarosława Kloca. Zespół wykonuje szeroki repertuar od muzyki klasycznej przez rozrywkową po ludową. Grupa współpracuje z zespołem ZTL "Tanew" jako kapela ludowa. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych występach, przeglądach i konkursach organizowanych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zdobyli m.in. I miejsce w kategoriach wokalnych na XI Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym - Słońce Radość Piękno Nessebar 2010 w Bułgarii.


 
 

*****

niedziela 13 listopada 2011r. początek godz. 15.00

Zapraszamy

*****


 
 

 
 ***** 

"Pielgrzymowanie teatralne od drzewa do drzewa"

Scena polna Fundacji Kresy 2000 rozpoczyna swoje pielgrzymowanie teatralne, ze spektaklem "Drzewo" Wiesława Myśliwskiego. Spektakle nie są biletowane.

Spektakl "Drzewo" zagości w dziesięciu miejscowościach dzięki programowi "Teatr Polska", którego celem jest przedstawienie atrakcyjnej oferty artystycznej dla środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną. Inspiracją dla projektu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu. Spektakle realizowane na terenie województwa Lubelskiego realizowane są pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i współfinansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Projekt Fundacji Kresy 2000 stanowi cykl realizowanych na terenie całej Polski, w różnych województwach, wieczorów teatralnych, których głównym wydarzeniem będzie widowisko plenerowe oparte na tekście Wiesława Myśliwskiego "Drzewo".

Zawiązanie akcji dramatu - wielkiego "misterium drzewa i losu ludzkiego" - stanowi spór między starym mieszkańcem wsi broniącym swojego drzewa przed ścięciem, a bezdusznym inżynierem i ekipą budującą autostradę. Dla chłopa "Dudy" to drzewo jest nieusuwalnym elementem tutejszego krajobrazu, depozytariuszem pamięci, historii i tradycji tego miejsca, osią i gwarantem istnienia świata. Dla inżyniera jest tylko bezwartościową zawalidrogą uniemożliwiającą postęp cywilizacyjny. W obronie drzewa w finale, obok żywych, stajš także liczne duchy zmarłych mieszkańców tego kawałka polskiej ziemi. Drzewo prawdziwe na które przenosi się fikcyjny "Duda" - bohater dramatu W. Myśliwskiego ma stać się dla zgromadzonej pod nim publiczności - tutejszej społeczności symbolem pamięci zbiorowej i świadczyć o potrzebie chronienia tradycji tego miejsca oraz ich środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Projekt ma na celu przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom regionów oddalonych od centrów kultury - sztuki teatru, oraz zachęcenie ich do uczestnictwa w wartościowej kulturze i własnej aktywnści twórczej. To szansa na rozwój osobowości i dobry sposób na efektywne spędzenie wolnego czasu.

W spektaklu opartym na dramacie Wiesława Myśliwskiego w plenerowej inscenizacji biorą udział znani z ekranów telewizyjnych i filmów, lubiani aktorzy scen Warszawy. Ich wizyta będzie też okazją do bliższego poznania się podczas wspólnego uczestnictwa w przygotowaniach i organizacji oraz stworzy szansę obserwacji kulis zawodowego teatru dzięki możliwości bycia obecnym podczas prób.

"Drzewo" - autor Wiesław Myśliwski
Inscenizacja: Stefan Szmidt;
Muzyka: Zbigniew Karnecki;
Obsada:
Duda - Stefan Szmidt; Zośka - Ewa Gorzelak; Franek - Zbigniew Dziduch; Jędrek - Franek Dziduch; Pani - Alicja Jachiewicz; Pan - Marek Barbasiewicz/Stanisław Biczysko; Robotnik I - Sylwester Maciejewski/ Arkadiusz Głogowski Stara Baba - Małgorzata Pritulak; Żona - Magdalena Warzecha/Agnieszka Sitek; Sebastian - Jacek Brzeziński/Stanisław Brudny; Inżynier - Tomasz Mędrzak; Milicjant - Zdzisław Wardejn; Strażak - Robert Kuraś/ Arkadiusz Głogowski; Kościelny - Marek Sochacki; Partyzant - Jerzy Złotnicki; Robotnicy - Andrzej Kobielski, Leszek Myszak/Piotr Kita
oraz:
Puzonista - Sławomir Pluta; Muzykanci - Kazimierz Szubiak, Andrzej Mazurek, Jan Szulc/Michał Szulc/ Dariusz Rubin, Dusze - Maria Działo, Elżbieta Nizio, Monika Obszańska, Maryla Olejko, Małgorzata Salitra, Agnieszka Tomaszewska-Skiba (Stowarzyszenie Teatr i Muzyka przy BCK w Biłgoraju).


Serdecznie zapraszamy


Teatr Polska jest atrakcyjną ofertą teatralną skierowaną do środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Założeniem projektu jest zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny. Projekt ma także rozwijać współpracę między teatrami a ośrodkami kultury i ułatwić poznanie nowych miejsc
i przestrzeni, w których można wystawić przedstawienie teatralne. W ramach tegorocznej edycji programu Teatr Polska teatry będą miały możliwość zaprezentowania swoich spektakli w objazdach pomiędzy czerwcem a grudniem 2011.

Do tegorocznej, trzeciej już edycji programu Teatr Polska, zgłosiło się 60 spektakli. Spośród nich Komisja Artystyczna wyłoniła 13 przedstawień, które tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu. Komitet Organizacyjny przyznał dotacje 16 teatrom, do wybranych przez Komisję Artystyczną przedstawień dołączając również trzy spektakle z edycji poprzedniej. Objazdy potrwają od 18 czerwca do 14 grudnia. Teatry odwiedzą 99 miejscowości w Polsce, odbędą się w sumie 174 prezentacje.

W tegorocznej edycji projektu biorą udział:
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego z Koszalina, Białostocki Teatr Lalek, Grupa Concidentia
z Wasilkowa
, Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji Paidea i Teatr Figur z Krakowa, Fundacja Kresy 2000 - Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu z Nadrzecza, Państwowy Teatr Wybrzeże
z Gdańska
, Stowarzyszenie Artystów "Bliski Wschód" z Lublina, Stowarzyszenie Ogrody Teatru - Teatr Gry
i Ludzie z Katowic
, Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa, Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło z Warszawy, Teatr im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, Teatr im. Stefana Żeromskiego z Kielc, Teatr Lalki
i Aktora "Pinokio" z Łodzi
, Teatr "Maska" z Rzeszowa, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z Bydgoszczy, Teatr Wierszalin z Supraśla.

Terminy spektakli "Drzewo" Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Stefana Szmidta
w ramach programu Teatr Polska realizowane przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego,
ze środków MkiDN - sezon 2011

Lp.

Termin

Miejscowość

Województwo

1.

18 czerwca 2011 - sobota
godzina 20:30

Krasnystaw
Zaułek Nadrzeczny
22-300 Krasnystaw
woj. Lubelskie

Lubelskie

2.

24 czerwca 2011 - piątek
godzina 20:30

Jerzmanowice
Centrum Wsi
(Boisko sportowe
32-048 Jerzmanowice
woj. Małopolskie

Małopolskie

3.

2 lipca 2011 - sobota
godzina 21:30

Zamość
Za Bramą Lwowską
tereny zielone miasta
22-400 Zamość
woj. Lubelskie

Lubelskie

4.

3 lipca 2011 - niedziela
godzina 20:30

Radzyń
Zespół Parkowo Pałacowy ROK
Radzyń Podlaski
woj. Lubelskie

Lubelskie

5.

10 lipca 2011 - niedziela
godzina 20:00

Obsza
Zagroda Roztocze
- posesja prywatna
23-413 Obsza
woj. Lubelskie

Lubelskie

6.

31 lipca 2011 - niedziela
godzina 20:00

Stalowa Wola
Muzeum Regionalne
- Park Pałacowy
37-450 Stalowa Wola
woj. Podkarpackie

Podkarpackie

7.

6 sierpnia 2011 - sobota
godzina 20:00

Sandomierz
Teren przy Koœciół
św. Pawła
27-600 Sandomierz
woj. Œwiętokrzyskie

Świętokrzyskie

8.

13 sierpnia 2011 - sobota
godzina 20:00

Zaborek
Skansen
21-505 Janów Podlaski
woj. Lubelskie

Lubelskie

9.

17 września 2011 - sobota
godzina 20:00

Wągrowiec
Oœrodek Rehabilitacyjno
- Wypoczynkowy WIELSPIN
w Wągrowcu
woj. Wielkopolskie

Wielkopolskie


Spektakle poza programem "Teatr Polska"

1.

18 września 2011 - niedziela
godzina 19:30

Lubaczów
Muzeum Kresów
- Park ul. Sobieskiego 4

Podkarpackie

*****

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Serdecznie zapraszamy na IV Wiosnę z Teatrem na Kresach
 

miejscowość  

  termin

Biłgoraj

Janów Lubelski

Tomaszów Lubelski

20. 05. 2011
piątek

---

20.00  JOK

Teatr TM
Eksperyment Adam i Ewa

---

21. 05. 2011
sobota

20.00  BCK

Teatr TM
Eksperyment Adam i Ewa

20.00  JOK

Teatr Enigmatic
Zbrodnia i kara

20.00  TDK

Teatr Ludowy
Hotel Babilon

22. 05. 2011
niedziela

20.00  BCK

Teatr Ludowy
Hotel Babilon

16.00  JOK

Teatr Ludowy
Hotel Babilon

15.00  TDK

Teatr Enigmatic
Zbrodnia i kara


20.00  TDK

Teatr TM
Eksperyment Adam i Ewa

23. 05. 2011
poniedziałek

12.00  Liceum im ONZ
w Biłgoraju

Teatr Enigmatic
Zbrodnia i kara

---

---

Więcej informacji:

BCK Biłgorajskiego Centrum Kultury,  ul. Konopnickiej 7,  23-400 Biłgoraj   www.bck.lbl.pl

JOK Janowski Oœrodek Kultury,  ul. Jan Pawła II 3,  23-300 Janów Lubelski   www.jokjanow.pl

TDK Tomaszowski Dom Kultury,  ul. Lwowska 72,  22-600 Tomaszów Lubelski   www.tdk2.tomaszow-lubelski.com.pl
 

*****

Serdecznie Państwa zapraszamy

na

Inaugurację XV-go sezonu artystycznego Fundacji Kresy 2000,

która odbędzie się

3 maja 2011 roku w Nadrzeczu o godz. 17.00

- szczegółowy program poniżej.

Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt pragniemy Państwu złożyć

najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Wielkanocnych.

Zarząd i pracownicy Fundacji Kresy 2000

*****

Sezon artystyczny 2011

zaprasza

na


Inaugurację XV-go sezonu

artystycznego

w Nadrzeczu


wtorek,

3 maja 2011 r.


Malarstwo

Maśluszczak


Teatr

"Odprawa posłów greckich"


Muzyka

Zespoły śpiewacze,

grajkowie z biłgorajszczyzny 

 

 

 

 

 

Widowisko teatralne

"Odprawa Posłów Greckich" Jana Kochanowskiego"


Wykonawcy:

Zespoły Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nisku:

Teatr "Kontynuacja" i Chór męski


Reżyseria:

Beata Lewicka


Muzyka, przygotowanie Chóru, kierownictwo artystyczne:

Edward Horoszko


Premiera - data: 6 lutego 2011 r.


Teatr "Kontynuacja" istnieje od 2007 roku. Wystawił "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Zemstę" Aleksandra Fredry, "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej oraz "Odprawę Posłów Greckich" Jana Kochanowskiego. W czteroletnim okresie działalnoœci dał ponad 80 spektakli. W zespole wzięło udział dotychczas ponad 40 osób. W maju wyjeżdża na Litwę z "Moralnością Pani Dulskiej" i "Odprawą Posłów Greckich". Teatr do życia powołał i od początku jest jego kierownikiem artystycznym dyrektor NCK "Sokół" Edward Horoszko. Ustala repertuar i zaprasza reżyserów do współpracy. Reżyserzy, z którymi Teatr "Kontynuacja" współpracował: Marek Urban, Ewa Błądek, Beata Lewicka.


 

Chór męski działa od 2008 roku. Rozpoczął swoją działalność oprawą artystyczną uroczystości wręczenia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Niska" mjr Józefowi Płachcińskiemu, wielkiemu Niżaninowi, uczestnikowi walk m.in. pod Tobrukiem i Monte Cassino. Posiada w repertuarze pieśni patriotyczne, żołnierskie, religijne, utwory rozrywkowe. W krótkim okresie istnienia dał wiele występów, występując często z Orkiestrą kameralną NCK "Sokół". Działalnoœć chóru wykracza poza wymiar artystyczny poprzez uczestniczenie w uroczystoœciach państwowych. Zespół liczy ok. 20 śpiewaków. Założycielem Chóru i prowadzącym jest Edward Horoszko.

*****

Sezon artystyczny 2011

zaprasza

na


Inaugurację XV-go sezonu

artystycznego

w Nadrzeczu


wtorek,

3 maja 2011 r.


Malarstwo

Maśluszczak


Teatr

"Odprawa posłów greckich"


Muzyka

Zespoły śpiewacze,

grajkowie z biłgorajszczyzny 

 

 

 

 

 

Widowisko teatralne

"Odprawa Posłów Greckich" Jana Kochanowskiego"


Wykonawcy:

Zespoły Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nisku:

Teatr "Kontynuacja" i Chór męski


Reżyseria:

Beata Lewicka


Muzyka, przygotowanie Chóru, kierownictwo artystyczne:

Edward Horoszko


Premiera - data: 6 lutego 2011 r.


Teatr "Kontynuacja" istnieje od 2007 roku. Wystawił "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Zemstę" Aleksandra Fredry, "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej oraz "Odprawę Posłów Greckich" Jana Kochanowskiego. W czteroletnim okresie działalnoœci dał ponad 80 spektakli. W zespole wzięło udział dotychczas ponad 40 osób. W maju wyjeżdża na Litwę z "Moralnością Pani Dulskiej" i "Odprawą Posłów Greckich". Teatr do życia powołał i od początku jest jego kierownikiem artystycznym dyrektor NCK "Sokół" Edward Horoszko. Ustala repertuar i zaprasza reżyserów do współpracy. Reżyserzy, z którymi Teatr "Kontynuacja" współpracował: Marek Urban, Ewa Błądek, Beata Lewicka.


 

Chór męski działa od 2008 roku. Rozpoczął swoją działalność oprawą artystyczną uroczystości wręczenia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Niska" mjr Józefowi Płachcińskiemu, wielkiemu Niżaninowi, uczestnikowi walk m.in. pod Tobrukiem i Monte Cassino. Posiada w repertuarze pieśni patriotyczne, żołnierskie, religijne, utwory rozrywkowe. W krótkim okresie istnienia dał wiele występów, występując często z Orkiestrą kameralną NCK "Sokół". Działalnoœć chóru wykracza poza wymiar artystyczny poprzez uczestniczenie w uroczystoœciach państwowych. Zespół liczy ok. 20 śpiewaków. Założycielem Chóru i prowadzącym jest Edward Horoszko.

*****


 
 

 

ZAPROSZENIE!

 

 

Alicja i Stefan Szmidtowie - Fundatorzy Fundacji Kresy 2000
oraz Anna i Michał Kochanowscy - Zarządcy Dóbr Sieniawskich
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić
Szanownych Państwa

na

"Karnawał na Kresach"

XI Bal w Pałacu w Sieniawie

tradycyjnie w ostatnia sobotę karnawału

tj. w dniu 5 marca 2011 roku,

który poprowadzi i występem uświetni

w jubileuszowym - 40 roku swojej obecności na polskiej scenie kabaretowej,

Tadeusz Drozda

do tańca przygrywać będzie jak co roku, orkiestra

"FLESZ"

Sobotniego popołudnia, wieczoru i nocy czekajš na Państwa w Sieniawie liczne atrakcje:

 • przed balem od godz.15:00 - spotkanie w Pałacowym Parku przy ognisku połączone z degustacją wyrobów firm sponsorujących,
  wraz z muzyką i zwiedzaniem okolicy - w zależności od pogody na saniach lub bryczkach!

 • Bal - poprzedzony uroczystą kolacją - a zakończony niedzielnym śniadaniem
  Podczas balu:

  • Wybór Królowej i Króla Balu

  • Konkursy Dobroczynności na cele statutowe Fundacji i szanse na wygranie cennych nagród - dzieł sztuki*

  • Loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami i inne niespodzianki

  • Całą noc suto zastawione stoły i bufety ...

a przede wszystkim zaś tańce i orkiestra grająca do ostatniej tańczącej pary!


 

* Zdjęcia obrazów - nagród w Konkursie Dobroczynności:

Alina Sibera

Mamanow (Odessa)

Stefan Szmidt

Stanisław Baj

Stanisław Baj

Józef Panfil

Stanisław Mazuś

Józef Panfil

Franciszek Maśluszczak

*****

 
 

*uwaga: aby obejrzeć obrazy - nagrody w Konkursie Dobroczynności
- przekazane Fundacji przez artystów polskich i zagranicznych - uczestników wystaw i plenerów w Nadrzeczu
- zapraszamy w najbliższych dniach na stronę internetową Fundacji www.kresy2000.pl (w dziale Aktualności)


 

Z powodu ograniczonej liczby Gości jaką możemy przyjąć, a także możliwości wyboru pokoi, prosimy o podjęcie decyzji możliwie jak najszybciej
- decyduje kolejność zgłoszeń do Biura Fundacji (telefon, mail, fax) potwierdzonych jak najszybszym dokonaniem wpłaty.

Darowiznę - akredytację uczestnictwa w Balu - 700 zł od pary, prosimy przekazać na konto Fundacja Kresy 2000 Nadrzecze 7,
Biłgoraj BS 16 9602 0007 0000 3562 2000 0003, z koniecznym dopiskiem w tytule przelewu
"Darowizna - KARNAWAŁ NA KRESACH", najpóźniej do dnia 21 lutego 2011 roku.

Deklarację udziału w Balu i dokonaną rezerwacje miejsc - traktujemy jako zobowiązanie do przekazania darowizny niezależnie
od późniejszych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających Państwa osobisty udział w tegorocznym "Karnawale na Kresach".

Informacja o cenach promocyjnych hotelu i rezerwacja pokoi wyłącznie przez Biuro Fundacji. Hotel opłacamy w recepcji Pałacu wyjeżdżając.
Wszystkie miejsca hotelowe w Pałacu i oficynach są do wyłącznej dyspozycji uczestników Karnawału na Kresach
już od piątku 04.03. aż do poniedziałku 07.03.2011r.

Na potwierdzenie przyjęcia zaproszenia i dokonanie wpłaty, oraz rezerwację pokoi hotelowych w obiektach
Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sieniawie, oczekuje Katarzyna Futyma w biurze Fundacji:
tel/fax. 084 686 60 77, tel. kom. 0604 77 15 84, e-mail: fundacja@kresy2000.pl

Fundacja Kresy 2000 jako organizacja pożytku publicznego (KRS 00000 85684) będzie wdzięczna
za 1% od Państwa podatku przy wypełnianiu formularza PIT za rok 2010

Dziękujemy!

*****